หน้าแรก รัฐธรรมนูญจากข่าว

ผู้มาเยือน

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
รัฐธรรมนูญจากข่าว
ครม. ประยุทธ์ ๑

 มีพระบรมราชโองการ แต่งตั้ง คณะรัฐมนตรี จำนวน ๓๒ คน ตามมาตรา ๑๙ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช ๒๕๕๗)

PDF

 
สนช.โหวต พล.อ.ประยุทธ์ นั่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 29

ที่ประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบให้วาระเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ เป็นวาระเร่งด่วน โดย นายตวง อันทะไชย เสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นนายกรัฐมนตรี เพียงชื่อเดียว ต่อมา มีการลงคะแนนโดยการขานชื่อ โดยมีคะแนนเห็นชอบ 191 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 3 คะแนน ซึ่ง เป็นคะแนนเกินกึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิก ถือว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับความเห็นชอบ ในการเสนอแต่งตั้งเป็น นายกรัฐมนตรี

 
เปิดประชุมรัฐสภา สมัยสามัญนิติบัญญัติ

    

อาศัยอำนาจ ตาม ความใน มาตรา ๑๒๘ และ มาตรา ๑๘๗ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระมหากษัตริย์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตรา พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใน วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

PDF

 
ศาล รธน.ชี้ชัดแก้ รธน.ม.190 ฝ่าฝืน รธน.ม.68


เมื่อ วันที่ 8 ม.ค. 2557 คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์ อ่านคำวินิจฉัย คำร้องที่ นายวิรัตน์ กัลยาศิริ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีต ประธานรัฐสภา นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา และ สมาชิก รัฐสภา รวม 381 คน ที่ร่วมกันดำเนินการ แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 จำกัดอำนาจ รัฐสภา ในการให้ความเห็นชอบ การทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ของฝ่ายบริหาร เข้าข่ายเป็นการกระทำ ที่ล้มล้างการปกครอง และ กระทำการให้ได้มา ซึ่งอำนาจในการปกครอง โดยวิถีทางที่ไม่ได้บัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 หรือไม่
โดย ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาแล้ว เห็นว่า การรวบรัดปิดอภิปราย ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ เป็นการใช้อำนาจ โดยมิชอบ ขัดกับหลักนิติธรรม ส่วนการกำหนดเวลาแปรญัตติ ที่สั้นเกินไป ขัดต่อข้อบังคับการประชุม ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมาก เห็นว่า ทั้ง 2 ประเด็น ไม่ชอบด้วยกระบวนการ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรค 2 และ มาตรา 125 วรรค 1 ส่วนการพิจารณา และ การลงมติ ในวาระสอง เป็นไปโดยไม่ชอบ ขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 87  และ มาตรา 122 ทำให้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 นั้น ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เป็นการกระทำ เข้าข่ายเป็นการกระทำได้มา ซึ่งอำนาจการปกครอง ในวิถีทางที่ไม่ได้บัญญัติไว้ ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550 และ ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 วรรค 1 ด้วย
อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญ ได้สั่งให้ ผู้ร้อง และ ผู้ถูกร้อง สามารถมาคัดสำเนาคำร้อง ได้ใน 15 วัน นับแต่ อ่านคำวินิจฉัย

 
เปิดประชุมรัฐสภา สมัยสามัญ

 

     อาศัยอำนาจ ตาม ความใน มาตรา ๑๒๘ และ มาตรา ๑๘๗ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระมหากษัตริย์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตรา พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

PDF

 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 12
 

ราคาน้ำมันวันนี้

อุณหภูมิวันนี้