หน้าแรก รัฐธรรมนูญจากข่าว

ผู้มาเยือน

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
รัฐธรรมนูญจากข่าว
ในหลวง โปรดเกล้าฯ รายชื่อ ครม. ยิ่งลักษณ์ 1

พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูพลอดุลยเดช มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็น นายกรัฐมนตรี ตามประกาศ ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2554 แล้วนั้น บัดนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรร ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรี เพื่อ บริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว อาศัย อำนาจตามความใน มาตรา 171 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

รายละเอียด

 
สภาฯ โหวต “ยิ่งลักษณ์” นั่งนายกฯ หญิงคนแรก 296 เสียง แบบไร้คู่แข่ง

สภาผู้แทนราษฎร ลงมติ เลือก ยิ่งลักษณ์ เป็น นายกรัฐมนตรี คนที่ 28 และถือเป็น นายกฯ ที่เป็นผู้หญิงคนแรก ของประวัติศาสตร์การเมืองไทย ด้วยคะแนน เสียง 296 เสียง แบบไร้คู่แข่ง ขณะที่ ปชป.งดออกเสียง หลังจากนี้ ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะนำรายชื่อ นายกรัฐมนตรี ขึ้นทูลเกล้าฯ ทันที

 
“สมศักดิ์” ฉลุยประธานสภาตามโผ “เจริญ-วิสุทธิ์” เป็นรองฯ คนที่ 1 และ 2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 9.30 น. วันนี้ (2 ส.ค. 2554) นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ได้เปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 อย่างเป็นทางการครั้งแรก เพื่อพิจารณา เลือกบุคคลทำหน้าที่ ประธานสภาผู้แทนราษฎร และ รองประธานสภาฯ อีก 2 คน โดยมี องค์ประชุม ทั้งหมด 441 คน จากทั้งหมด 500 คน โดย นายพิทูร ได้เชิญ นายชัย ชิดชอบ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ทำหน้าที่ ประธานควบคุมการประชุมชั่วคราว ในฐานะเป็น ส.ส.ที่มีอาวุโสสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศแต่งตั้ง ประธานสภาผู้แทนราษฎร 2554


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ สภาผู้แทนราษฎร ได้ ลงมติ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เลือก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็น ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คือ
๑. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ เป็น ประธานสภาผู้แทนราษฎร
๒. นายเจริญ จรรย์โกมล เป็น รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง
๓. นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ เป็น รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง
จึงแต่งตั้งให้ ผู้มีนามดังกล่าว เป็น ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามความใน มาตรา ๑๒๔ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม...
 
เปิดประชุมรัฐสภา

วันนี้ (1 ส.ค. 2554) เมื่อเวลา 17.00 น.ที่ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ เปิดประชุมรัฐสภา ทรงมีพระราชดำรัสใจความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดประชุมรัฐสภาใน วันนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 6 จาก 12
 

ราคาน้ำมันวันนี้

อุณหภูมิวันนี้