หน้าแรก รัฐธรรมนูญจากข่าว นิคม รับตำแหน่ง ประธานวุฒิสภา

ผู้มาเยือน

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
นิคม รับตำแหน่ง ประธานวุฒิสภา

ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 เมื่อเวลา 08.09 น. วันที่ 24 สิงหาคม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีพิธี รับ พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายนิคม ไวยรัชพานิช ส.ว.ฉะเชิงเทรา ให้ ดำรงตำแหน่ง ประธานวุฒิสภา จากนั้น ได้สักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 และ สักการะ พระสยามเทวาธิราช ทั้งนี้ นางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา รองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 สมาชิกวุฒิสภา และ ข้าราชการ เข้าร่วม แสดงความยินดี ด้วย

จากนั้น นายนิคม ให้สัมภาษณ์ว่า ภารกิจแรก ที่จะทำทันที คือสิ่งที่แสดงไว้ใน วิสัยทัศน์ 4 ประการ คือ สร้าง ความเป็นกลาง ไม่อยู่ภายใต้อาณัติของใคร โดย ยึดหลักนิติธรรม ภายใต้ ระเบียบข้อบังคับ หรือ กฎหมาย จะไม่ดำเนินการ ภายใต้กระแสสังคม หรือ แรงกดดัน การสร้างความเข้มแข็ง ให้กับ คณะกรรมาธิการ เป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นตัวเชื่อมโยง ที่จะนำปัญหา ของประชาชน มาแก้ไข นอกจากนี้ จะเพิ่ม วันประชุม จากเดิมมีเพียงวันจันทร์ จะเพิ่ม วันอังคาร เริ่มตั้งแต่ 13.00 น.จนถึงประมาณ 17.00-1800 น. เนื่องจาก ยังมี กฎหมาย กระทู้ถาม ที่ค้าง จำนวนมาก ไม่สามารถนำไปสู่ การปฏิบัติของ รัฐบาล ไม่เป็นไป ตามเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ ที่มีหน้าที่ ในการตรวจสอบ การทำงานของ รัฐบาล

พระบรมราชโองการ แต่งตั้ง


 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

อุณหภูมิวันนี้