ผู้มาเยือน

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ธีระ ลาออก

ด้วย นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ความเป็นรัฐมนตรี ของ นายธีระ วงศ์สมุทร จึงสิ้นสุดลง ตั้งแต่ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตาม ความใน มาตรา ๑๘๒ (๒) ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

PDF

 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

อุณหภูมิวันนี้