หน้าแรก รัฐธรรมนูญจากข่าว เปิดประชุมรัฐสภา สมัยสามัญ

ผู้มาเยือน

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เปิดประชุมรัฐสภา สมัยสามัญ

 

     อาศัยอำนาจ ตาม ความใน มาตรา ๑๒๘ และ มาตรา ๑๘๗ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระมหากษัตริย์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตรา พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

PDF

 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

อุณหภูมิวันนี้