หน้าแรก รัฐธรรมนูญจากข่าว ศาล รธน.ชี้ชัดแก้ รธน.ม.190 ฝ่าฝืน รธน.ม.68

ผู้มาเยือน

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ศาล รธน.ชี้ชัดแก้ รธน.ม.190 ฝ่าฝืน รธน.ม.68


เมื่อ วันที่ 8 ม.ค. 2557 คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์ อ่านคำวินิจฉัย คำร้องที่ นายวิรัตน์ กัลยาศิริ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีต ประธานรัฐสภา นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา และ สมาชิก รัฐสภา รวม 381 คน ที่ร่วมกันดำเนินการ แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 จำกัดอำนาจ รัฐสภา ในการให้ความเห็นชอบ การทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ของฝ่ายบริหาร เข้าข่ายเป็นการกระทำ ที่ล้มล้างการปกครอง และ กระทำการให้ได้มา ซึ่งอำนาจในการปกครอง โดยวิถีทางที่ไม่ได้บัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 หรือไม่
โดย ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาแล้ว เห็นว่า การรวบรัดปิดอภิปราย ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ เป็นการใช้อำนาจ โดยมิชอบ ขัดกับหลักนิติธรรม ส่วนการกำหนดเวลาแปรญัตติ ที่สั้นเกินไป ขัดต่อข้อบังคับการประชุม ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมาก เห็นว่า ทั้ง 2 ประเด็น ไม่ชอบด้วยกระบวนการ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรค 2 และ มาตรา 125 วรรค 1 ส่วนการพิจารณา และ การลงมติ ในวาระสอง เป็นไปโดยไม่ชอบ ขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 87  และ มาตรา 122 ทำให้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 นั้น ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เป็นการกระทำ เข้าข่ายเป็นการกระทำได้มา ซึ่งอำนาจการปกครอง ในวิถีทางที่ไม่ได้บัญญัติไว้ ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550 และ ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 วรรค 1 ด้วย
อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญ ได้สั่งให้ ผู้ร้อง และ ผู้ถูกร้อง สามารถมาคัดสำเนาคำร้อง ได้ใน 15 วัน นับแต่ อ่านคำวินิจฉัย

 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

อุณหภูมิวันนี้