หน้าแรก รัฐธรรมนูญจากข่าว สนช.โหวต พล.อ.ประยุทธ์ นั่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 29

ผู้มาเยือน

เรามี 49 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สนช.โหวต พล.อ.ประยุทธ์ นั่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 29

ที่ประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบให้วาระเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ เป็นวาระเร่งด่วน โดย นายตวง อันทะไชย เสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นนายกรัฐมนตรี เพียงชื่อเดียว ต่อมา มีการลงคะแนนโดยการขานชื่อ โดยมีคะแนนเห็นชอบ 191 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 3 คะแนน ซึ่ง เป็นคะแนนเกินกึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิก ถือว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับความเห็นชอบ ในการเสนอแต่งตั้งเป็น นายกรัฐมนตรี

 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

อุณหภูมิวันนี้