ข่มขืนใจ คือการบังคับ ที่กระทำต่อจิตใจ ของผู้อื่น เพื่อให้กระทำการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ผู้ข่มขืนใจต้องการ
            มีใน
            มาตรา ๑๑๖
            มาตรา ๑๓๙ ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน
            มาตรา ๑๔๘ เจ้าพนักงาน ข่มขืนใจ
            มาตรา ๒๘๓ เพื่อสนองความใคร่ ของผู้อื่น
            มาตรา ๒๘๔ พาไปเพื่อการอนาจาร
            มาตรา ๓๐๙ ทั่วไป
            มาตรา ๓๑๓ เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่
            มาตรา ๓๒๐ พาคนออกนอกราชอาณาจักร
            มาตรา ๓๓๗ กรรโชก
            มาตรา ๓๓๘ รีดเอาทรัพย์