ปอ. ภาค ๒ ลักษณะ ๑ หมวด ๑ ความผิดต่อ องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และ ผู้สำเร็จราชการ แทนพระองค์

มาตรา ๑๐๗ ปลงพระชนม์ พระมหากษัตริย์
มาตรา ๑๐๘ กระทำการประทุษร้าย ต่อพระองค์ หรือ เสรีภาพ ของ พระมหากษัตริย์
มาตรา ๑๐๙ ปลงพระชนม์ พระราชินี หรือ รัชทายาท หรือ ฆ่า ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
มาตรา ๑๑๐ กระทำการประทุษร้าย ต่อพระองค์ หรือ เสรีภาพ ของพระราชินี หรือ รัชทายาท หรือ ต่อร่างกาย หรือ เสรีภาพ ของ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
มาตรา ๑๑๑ ผู้สนับสนุน ในการกระทำความผิด ตาม มาตรา ๑๐๗ ถึง มาตรา ๑๑๐
มาตรา ๑๑๒ หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือ แสดงความอาฆาตมาดร้าย พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์