ปอ. มาตรา ๑๐๙
            ผู้ใด ปลงพระชนม์ พระราชินี หรือ รัชทายาท หรือ ฆ่า ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษ ประหารชีวิต
            ผู้ใด พยายามกระทำการ เช่นว่านั้น ต้องระวางโทษ เช่นเดียวกัน
            ผู้ใด กระทำการใดๆ อันเป็นการตระเตรียม เพื่อปลงพระชนม์ พระราชินี หรือ รัชทายาท หรือ เพื่อฆ่า ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หรือ รู้ว่ามีผู้จะปลงพระชนม์ พระราชินี หรือ รัชทายาท หรือ จะฆ่า ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ กระทำการใด อันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ สิบสองปีถึงยี่สิบปี