ปอ. มาตรา ๑๑๐
            ผู้ใด กระทำการประทุษร้าย ต่อพระองค์ หรือ เสรีภาพ ของพระราชินี หรือ รัชทายาท หรือ ต่อร่างกาย หรือ เสรีภาพ ของ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษ จำคุกตลอดชีวิต หรือ จำคุกตั้งแต่ สิบหกปีถึงยี่สิบปี
            ผู้ใด พยายามกระทำการ เช่นว่านั้น ต้องระวางโทษ เช่นเดียวกัน
            ถ้า การกระทำนั้น มีลักษณะอันน่าจะ เป็นอันตราย ต่อพระชนม์ หรือ ชีวิต ผู้กระทำ ต้องระวางโทษ ประหารชีวิต หรือ จำคุกตลอดชีวิต
            ผู้ใด กระทำการอันใด อันเป็นการตระเตรียม เพื่อประทุษร้าย ต่อพระองค์ หรือ เสรีภาพ ของพระราชินี หรือ รัชทายาท หรือ ต่อร่างกาย หรือ เสรีภาพ ของ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หรือ รู้ว่ามีผู้จะประทุษร้าย ต่อพระองค์ หรือ เสรีภาพ ของพระราชินี หรือ รัชทายาท หรือ ประทุษร้าย ต่อร่างกาย หรือ เสรีภาพ ของ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ กระทำการใด อันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ สิบสองปีถึงยี่สิบปี