ปอ. มาตรา ๑๑๒
            ผู้ใด หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือ แสดงความอาฆาตมาดร้าย พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ สามปีถึงสิบห้าปี
 

            หมิ่นประมาท ได้แก่ การใส่ความผู้อื่น ต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง มาตรา ๓๒๖
            ดูหมิ่น หมายถึง การดูถูก เหยียดหยาม สบประมาท
            แสดงความอาฆาตมาทร้าย คือการขู่เข็ญจะทำอันตราย ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือ สิทธิเสรีภาพ