ปอ. มาตรา ๓๓๖ ทวิ
            ผู้ใด กระทำความผิดตาม มาตรา ๓๓๔ มาตรา ๓๓๕ มาตรา ๓๓๕ ทวิ หรือ มาตรา ๓๓๖ โดย แต่งเครื่องแบบทหาร หรือ ตำรวจ หรือ แต่งกายให้เข้าใจว่า เป็นทหาร หรือ ตำรวจ หรือ โดย มีอาวุธปืน หรือ วัตถุระเบิด หรือโดย ใช้ยานพาหนะ เพื่อสะดวก แก่การกระทำผิด หรือ การพา ทรัพย์นั้น ไป หรือ เพื่อให้พ้น การจับกุม ต้องระวางโทษ หนักกว่าที่บัญญัติไว้ ในมาตรานั้นๆ กึ่งหนึ่ง
 

ดู มาตรา ๑๔๖