ปอ. มาตรา ๓๗๑
            ผู้ใด พา อาวุธ ไป ในเมือง หมู่บ้าน หรือ ทางสาธารณ โดยเปิดเผย หรือ โดยไม่มีเหตุสมควร หรือ พาไป ในชุมชน ที่ได้จัดให้มีขึ้น เพื่อนมัสการ การรื่นเริง หรือ การอื่นใด ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน หนึ่งร้อยบาท และ ให้ศาลมีอำนาจ สั่งให้ริบ อาวุธ นั้น