หน้าแรก กฎหมายจากข่าว ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม

ผู้มาเยือน

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม

ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๓ กพ. ๕๘ ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒๒ และ ๒๓ มีผลบังคับใช้วันที่ ๑๔ กพ. ๒๕๕๘

ฉบับที่ ๒๒
ฉบับที่ ๒๓

 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

อุณหภูมิวันนี้