หน้าแรก กฎหมายจากข่าว ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม

ผู้มาเยือน

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม

ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๓ กพ. ๕๘ ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒๒ และ ๒๓ มีผลบังคับใช้วันที่ ๑๔ กพ. ๒๕๕๘

ฉบับที่ ๒๒
ฉบับที่ ๒๓

 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

อุณหภูมิวันนี้