ครม.ถวายสัตย์ฯ “ในหลวง” ทรงแนะรักษาความสงบสุขให้บ้านเมือง พิมพ์

วันนี้ (10 ส.ค.) เวลา 17.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯออก ณ ห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จำนวนรวม 36 คน เฝ้าฯ ถวายสัตย์ฯก่อนเข้ารับหน้าที่


ในการนี้ ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้ปฏิญาณไว้ เพื่อความสำเร็จของบ้านเมือง

“สำหรับงานของประเทศ ก็สำคัญ ที่ผู้ใหญ่จะแสดงตัวอย่างให้กับทุกคนในประเทศ เพื่อที่จะให้งานต่างๆ ดำเนินไปโดยดี ก็ขอให้ท่าน ทำงานตามที่ได้กล่าวปฏิญาณ และ สามารถปฏิบัติตามความตั้งใจ ถ้าทำได้แล้วท่านก็มีความพอใจ ที่ได้ปฏิบัติเพื่อประเทศชาติ และ ความสำเร็จของท่านในทุกวัน ที่ท่านทำ จะเป็นผลสำเร็จที่ดี สำหรับประเทศ และ ทุกคนในประเทศที่ ถ้า คนอยากจะให้มีความสำเร็จในทุกสาขา ก็ขอให้ท่านได้สามารถปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความเจริญมั่นคงของประเทศ ประเทศชาติจะต้องมีผู้ที่ปกครอง ผู้ที่ทำหน้าที่สูงสุด เพื่อให้ทุกส่วนของทั้งงานของประเทศ ดำเนินไปโดยดี ก็ขอให้ท่านได้ทำตามที่ได้กล่าว เพื่อที่จะให้งานของประเทศ ดำเนินไปโดยดี และ ทั้งขอให้ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าว ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในงานการ ด้วยความมีผลสำเร็จท่านเองในส่วนตัวของท่านก็จะมีความพอใจ ถ้าทำได้ตามที่ท่านตั้งใจไว้ ขอให้ท่านมีความสำเร็จในงาน และ ทำให้บ้านเมือง มีความสำเร็จตามที่ต้องการ ซึ่ง ประเทศไทยนั้นน่าจะมีได้

ในปัจจุบันนี้ ในโลกนี้มีความวุ่นวายอย่างยิ่ง เมืองไทยยังมีความวุ่นวายน้อย ให้รักษาความสงบสุข รักษาความสำเร็จที่ได้ทำมาแต่ปางก่อน ก็เชื่อว่า ท่านจะมีความสำเร็จได้แล้วจะมีความพอใจ ขอทุกท่านทำงานด้วยความตั้งใจอย่างดีที่สุด เพื่อผลสำเร็จของบ้านเมืองในทุก สาขา ในทุกด้าน”