"ประสงค์" เตือน หากแก้ รธน. ต้องทำประชามติ พิมพ์

น.ต.ประสงค์ สุ่นสิริ อดีตประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 ให้สัมภาษณ์ ถึงกรณีที่ รัฐบาล จะแก้ไขรัฐธรรมนูญใน มาตรา 291 เพื่อให้มี สสร.ที่มาจากการเลือกตั้ง ว่า รัฐธรรมนูญปี 2550 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้เปิดช่องให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ใน มาตรา 291 ไม่ว่าจะเป็น การล่ารายชื่อประชาชนจำนวน 50,000 คน หรือ กระบวนการสภาก็ตาม ซึ่ง สิ่งเหล่านี้เปิดกว้างไว้ ไม่ได้ปิดกั้นแต่อย่างใด แต่ประการสำคัญคือ จะแก้ไขในมาตราใด เพราะ รัฐธรรมนูญปี 50 เป็น รัฐธรรมนูญที่ผ่านกระบวนการประชาชน มีการลงประชามติจากประชาชนจำนวน 14-15 ล้านคน ดังนั้น ผู้ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนี้ จะต้อง ถามประชามติ ของประชาชนเสียก่อน ต้องแจ้งให้ประชาชนทราบว่า จะแก้ไขในมาตราใด เรื่องอะไร และ ควรชี้ให้ชัดว่า แก้ไขเพื่ออะไร รวมทั้ง ผู้ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องรู้ว่า รัฐธรรมนูญปี 50 เป็น รัฐธรรมนูญที่มาจาก เสียงส่วนใหญ่ของประชาชน จะทำอะไร ต้องถามความคิดเห็นจากประชาชนเสมอ อย่าใช้เสียงข้างมากในสภา ไม่อย่างนั้นจะเกิดปัญหาขึ้นอีกแน่

altน.ต.ประสงค์ กล่าวด้วยว่า สำหรับเรื่องที่จะมีการแก้ไขกันนั้น ตนคาดการณ์ว่า น่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ นักการเมืองเท่านั้น อาทิ มาตรา 237 ที่เกี่ยวข้องกับ ยุบพรรคการเมือง เนื่องจาก บรรดานักการเมือง ที่ยังถูกเว้นวรรคทางการเมือง 5 ปี ไม่พอใจมาตรานี้อย่างมาก และ อยากให้มีการยกเลิกกันไป รวมไปถึง ข้อที่สำคัญที่สุด คือ มาตรา 309 ซึ่ง เป็นบทเฉพาะกาลสุดท้าย ที่บัญญัติว่า "บรรดาการใดๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายเเละรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าว ไม่ว่า ก่อนหรือหลัง วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่า การนั้นเเละการกระทำนั้น ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้" ซึ่ง นักการเมืองปัจจุบัน กลุ่มคนบางกลุ่ม ที่เสียประโยชน์ และ ผู้ที่ถูกเว้นวรรคทางการเมือง 5 ปีนั้น จริงจังที่จะแก้ไข เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ คนๆเดียว ที่ยังเร่ร่อนอยู่