ประชุมวุฒินัดแรกเลื่อนไปบ่าย เหตุ ส.ว.ติดภารกิจ พิมพ์

ในการ ประชุม วุฒิสภา ครั้งแรกใน สมัยประประชุมสามัญนิติบัญญัติ ตามที่ พล.อ.ธีรเดช มีเพียร ประธานวุฒิสภา ได้มีคำสั่งนัดประชุม วันที่ 26 ธ.ค.2554 เวลา 10.00 น. ปรากฏว่า ได้มีการเปลี่ยนเวลาการประชุม มาเป็นเวลา 13.30 น. โดยอ้างว่า มีภารกิจสำคัญ และ ส.ว.ส่วนหนึ่ง ติดภารกิจสำคัญในช่วงเช้า เกรงว่า องค์ประชุม จะไม่ครบ ทั้งนี้ การเลื่อนเวลาการประชุมดังกล่าว ไม่ได้แจ้งให้สื่อมวลชนรับทราบ อย่างทั่วถึง จึงได้เดินทางมาทำข่าวตามปกติในช่วงเช้า อีกทั้งมีข้าราชการบางส่วน ก็ไม่ทราบเช่นกัน

สำหรับการประชุมนัดแรก มีการพิจารณามีวาระสำคัญ คือ การให้ความเห็นชอบ ตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) และ กรอบแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติ ในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่ง ตาม มาตรา 270 ของ รัฐธรรมนูญ เพื่อให้ กรรมการ ป.ป.ช. พ้นจากตำแหน่ง ตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 248 โดยกำหนดวันแถลงคำร้อง ของ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ผู้ร้อง และ วันชี้แจงของ นายภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช. ผู้ถูกร้อง และ พิจารณาคำขอเพิ่มเติม พยานหลักฐาน ของผู้ถูกร้อง

Nation breaking news