ศาลอาญาเตรียมพิพากษา คดีขึ้นเงินเดือนตัว ของ พล.อ.ธีรเดช พิมพ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในขณะนี้ มีความเคลื่อนไหว ของ สมาชิกวุฒิสภา เกี่ยวกับ ตำแหน่ง ประธานวุฒิสภา ของ พล.อ.ธีรเดช มีเพียร เนื่องจาก วันนี้ 17 พ.ค.เวลา 09.00 น. ที่ ศาลอาญา จะพิจารณาคดี หมายเลขดำที่ อ.4290/2552 กรณี นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ พล.อ. ธีรเดช มีเพียร นายปราโมทย์ โชติมงคล อดีต ผู้ตรวจการแผ่นดิน ในข้อหา เป็นเจ้าพนักงาน ร่วมกัน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้หนึ่งผู้ใด ในกรณีที่ขึ้นเงินเดือนตัวเอง ซึ่ง ปัจจุบัน พล.อ.ธีรเดช เป็น สมาชิกวุฒิสภา และ ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานวุฒิสภา ซึ่ง หาก ศาลอาญา ตัดสินว่า มีความผิดจริง จะส่งผลต่อ ตำแหน่ง "ประธานวุฒิสภา" ทำให้ พล.อ.ธีรเดช ต้องหลุดจากตำแหน่ง

ทั้งนี้เนื่องจาก รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๔ ซึ่ง เกี่ยวกับการพ้นตำแหน่งก่อนวาระ โดยใน วรรค 4 ระบุว่า หาก ประธานวุฒิสภา ต้อง คำพิพากษา ให้จำคุก แม้คดีจะยังไม่ถึงที่สิ้นสุด หรือ มีการรอการลงโทษ แต่ จะไม่มีผลต่อการเป็น สมาชิกวุฒิสภาแต่อย่างใด ทั้งนี้ กรณีการขึ้นเงินเดือนตัวเอง ของ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เหมือนเช่นกรณีของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สมัย พล.ต.อ.วาสนา เพิ่มลาภ ที่ถูกศาลตัดสิน และ ถูกจำคุก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในขณะนี้ พล.อ.ธีระเดช ได้เดินทางไป ประเทศจีน โดยจะเดินทางกลับ ประเทศไทย ในวันที่ 18 พ.ค.จากนั้น เดินทางต่อไปยัง ประเทศฝรั่งเศส ทำให้ สมาชิกวุฒิสภา หลายคน ได้มีการพูดคุยกันถึง ตำแหน่งประธานวุฒิสภา หากเกิด อุบัติเหตุทางการเมืองจริง