ยื่น ศาลรธน.พิจารณา ปอ. 112 พิมพ์
ที่ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายคารม พลพรกลาง ทนายความกลุ่ม นปช. ยื่นหนังสือ ให้ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ ความผิดฐานหมิ่นสถาบัน ขัด รัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง และ มาตรา 29 หรือไม่ เพราะไม่ได้มีการกำหนดโทษขั้นต่ำความผิด ตามกฎหมายอาญา มาตรา 112 เมื่อเปรียบเทียบกับ ความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 116 ในหมวดว่าด้วย ความมั่นคง ฐานละเมิดกฎหมายบ้านเมือง หรือ ยุยง ปลุกปั่น ให้คนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ซึ่ง ถือว่าเป็นกฎหมายที่คุ้มครองรัฐ หรือ ประเทศชาติ แต่กลับไม่บัญญัติอัตราโทษขั้นต่ำ คือ จำคุกไม่เกิน 7 ปี แต่ กฎหมายอาญา มาตรา 112 ได้กำหนดโทษไว้ไม่ต่ำกว่า 3 ปี จึงเห็นว่า หลักการบัญญัติ มาตรา 112 ไม่เป็นไป ตามหลักสัดส่วน และ ทำให้สถานะของ พระมหากษัตริย์ อยู่เหนือกฎหมาย ซึ่ง เป็นการขัด รัฐธรรมนูญ มาตรา 29 นอกจากนี้ ตามความผิด มาตรา 112 ยังไม่ให้โอกาส ผู้ถูกกล่าวหา พิสูจน์ตนเองไม่ได้กระทำความผิด ขัดกับ สถานะพระมหากษัตริย์ ตามระบอบประชาธิปไตย ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
สำหรับการยื่นให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ประเด็นนี้ สืบเนื่องมาจาก กรณีที่ ทนายความ นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข แกนนำกลุ่ม นปช.ที่ ถูกคุมขัง และ ดำเนินคดีข้อหมิ่นสถาบัน และ พยายามต่อสู้คดี พร้อมขอยื่นประกันตัว มาแล้วถึง 10 ครั้ง แต่ ศาลอาญา ยังไม่อนุญาตให้ประกันตัว ประกอบกับ ผู้ร้องเอง ได้ขอให้ ศาลอาญา ส่งความเห็นของผู้ร้อง มาที่ ศาลรัฐธรรมนูญ แต่ ศาลอาญา มีคำสั่ง”ให้รอสั่งเมื่อ มีคำพิพากษา” จึงไม่มั่นใจว่า จะมีการส่งความเห็นมา หรือไม่ จึงต้องยื่นเรื่องนี้ ด้วยตัวเอง