ปวอ. มาตรา ๑๑๔
            เมื่อ จะปล่อยชั่วคราว โดยมีประกัน และ หลักประกันด้วย ก่อนปล่อยตัวไป ให้ผู้ร้องขอประกัน จัดหา หลักประกัน มาดั่งต้องการ
            หลักประกัน มี ๓ ชนิด คือ
                        (๑) มี เงินสด มาวาง
                        (๒) มี หลักทรัพย์อื่น มาวาง
                        (๓) มี บุคคล มาเป็นหลักประกัน โดยแสดงหลักทรัพย์