ปวอ. มาตรา ๑๕๖
            ให้ส่ง สำนวนชันสูตรพลิกศพ ในกรณีที่ ความตาย มิได้เป็น ผลแห่ง การกระทำผิดอาญา ไปยัง ข้าหลวงประจำจังหวัด