ปวอ. มาตรา ๑๖๕
            ในคดี ซึ่ง พนักงานอัยการ เป็น โจทก์ ในวัน ไต่สวนมูลฟ้อง ให้ จำเลย มาหรือคุมตัวมา ศาล ให้ ศาล ส่งสำเนาฟ้อง แก่ จำเลย รายตัวไป เมื่อ ศาล เชื่อว่า เป็น จำเลย จริงแล้ว ให้อ่าน และ อธิบายฟ้องให้ฟัง และ ถามว่า ได้กระทำผิด จริงหรือไม่ จะให้การต่อสู้ อย่างไรบ้าง คำให้การ ของ จำเลย ให้จดไว้ ถ้า จำเลย ไม่ยอมให้การ ก็ให้ ศาล จดรายงานไว้ และ ดำเนินการต่อไป
            จำเลย ไม่มีอำนาจ นำพยาน มาสืบ ในชั้น ไต่สวนมูลฟ้อง แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิ ในการที่ จำเลย จะมีทนาย มาช่วยเหลือ
            ในคดี ราษฎร เป็น โจทก์ ศาล มีอำนาจ ไต่สวนมูลฟ้อง ลับหลัง จำเลย ให้ ศาล ส่ง สำเนาฟ้อง แก่ จำเลย รายตัวไป กับ แจ้งวันนัดไต่สวน ให้ จำเลย ทราบ จำเลย จะมาฟัง การไต่สวนมูลฟ้อง โดย ตั้งทนาย ให้ซักค้าน พยานโจทก์ ด้วยหรือไม่ ก็ได้ หรือ จำเลย จะไม่มา แต่ ตั้งทนาย มาซักค้าน พยานโจทก์ ก็ได้ ห้ามมิให้ ศาล ถามคำให้การ จำเลย และ ก่อนที่ ศาล ประทับฟ้อง มิให้ถือว่า จำเลย อยู่ในฐานะ เช่นนั้น