ปวอ. มาตรา ๒๓๒
            ห้ามมิให้ โจทก์ อ้าง จำเลย เป็นพยาน


เทียบ ปวอ. มาตรา ๓๓
เทียบ ปวพ. มาตรา ๙๗